• Jumlah Huruf Hijaiyah

    Diketahui, huruf hijaiyah berjumlah 28 huruf tunggal atau 30 huruf jika dimasukkan huruf rangkap lam alif dan hamzah sebagai huruf yang berdiri sendiri.