• Ketelitian Menjawab pada Bacaan Hafs

    Guru Al Faqir Syiakhuna Syekh Abdun Nashir Kafrawi tidakk bosan-bosannya berwasiat agar teliti di dalam segala sesuatu, termasuk teliti di dalam ilmu qiraat.