Pemilik Sanad Tertinggi Masa Sekarang Bagian 3

Alhamdulillah wahdahu wash sholaatu was salaamu ‘alaa man laa nabiyya ba’dahu, wa ba’du.

Pada artikel sebelumnya telah disebutkan bahwa mujaz yang memiliki sanad tertinggi di dunia pada masa sekarang yang masih hidup ada 2 orang yaitu : Syeikh Misbah dan Syeikh Muhammad Yunus Al Gholban, dimana keduanya berguru kepada syeikh Al Fadhili Ali Abu Laila.

Syeikh Misbah membaca qiroat asyrah sughro hingga surat Yaasiin sedangkan syeikh Muhammad Yunus Al Gholban membaca qiroat sab’ah. Sanad tertinggi keduanya diperoleh dari jalur guru mereka syeikh Al Fadhili dari syeikh Abdullah Abdul’azhim dari syeikh Ali Al Hadadi Al Azhari dari Syeikh Ibrahim Al Ubaidi, yakni keduanya diperantai oleh 3 orang saja hingga ke Syeikh Ibrahim Al Ubaidi, atau 27 orang perantara hingga kepada Nabi Muhammad shollallohu alaihi wa sallam untuk riwayat Hafs dari thoriq Asy Syathibiyyah.

Namun seperti yang telah disampaikan pada artikel yang lalu, bahwa jalur syeikh Al Fadhili melalui Syeikh Abdullah Abdul’azhim ini diragukan oleh sebagian penahqiq, mereka lebih meyakini bahwa Syeikh Al Fadhili tidak belajar langsung ke Syeikh Abdullah Abdul’azhim, melainkan belajar kepada murid dari Syeikh Abdullah Abdul’azhim yang bernama syeikh Isma’il bin Isma’il Abin Nuur dan Syeikh Sayyid Ahmad Abul Hathob.

Sehingga dengan demikian sanad syeikh Misbah dan Al Gholban turun satu tingkat, menjadi diperantai oleh 4 orang kepada Syeikh Ibrahim Al Ubaidi, atau 28 orang hingga ke baginda nabi Muhammad shollallohu alaihi wa sallam. Sekalipun turun menjadi satu tingkat, sanad Syeikh Misbah dan Al Gholban ini tetap tergolong aly, meskipun akhirnya tidak bisa dikatakan sebagai pemilik sanad tertinggi, karena ternyata banyak pula mujaz yang setingkat dengan mereka berdua, yang diperantai 4 orang hingga ke Syeikh Ibrahim Al Ubaidi atau diperantai oleh 28 orang hingga ke baginda nabi Muhammad shollallohu alaihi wa sallam.

Pada artikel ini akan kami sebutkan beberapa nama mujaz yang antara mereka dengan Nabi Muhammad shollallohu alaihi wa sallam berdasarkan riwayat Hafs Thoriq Asy Syathibiyyah diperantai 28 orang, antara lain :

1. Syeikh Muhammad Kuroyyim Rojih hafizhohullohu ta’aalaa, syaikhul qurro dari negeri Syam (wilayah Suriah, Palestina, Yordan dan Lebanon), beliau adalah ulama qiroatkelahiran Suriah, lahir sekitar 1926 M, atau bertepatan 1344 H, dengan demikian usia beliau sudah mencapai 100 tahun dalam hitungan hijriyah,semoga Allah menjaga beliau, sekarang beliau berdomisili di negara Qatar. Syeikh Muhammad Kuroyyim Rojih membaca asyroh sughro kepada syeikh Mahmud Faiz Ad Dair’athony yang membaca kepada Syeikh Muhammad Salim Al Hulwani dari ayah beliau syeikh Ahmad Al Hulwani Al Kabir dari Syeikh Ahmad Al Marzuqi dari Syeikh Ibrahim Al Ubaidi. Dengan demikian antara syeikh Muhammad Kuroyyim Rojih dengan Syeikh Ibrahim Al Ubaidi diperantai oleh 4 orang saja dan dengan baginda nabi Muhammad shollallohu alaihi wa sallam diperantai 28 orang.
2. Syeikh Doktor Aiman Rusydi Suwaid hafizhohullohu ta’aalaa, syaikhul qurro dari Suriah, kelahiran tahun 1955 M atau bertepatan dengan tahun 1374 H, sekarang berdomisili di Saudi Arabia. Syeikh Aiman Suwaid berguru kepada 6 orang masyaikh, salah satunya yang paling aly sanadnya adalah Syeikh Abdul’aziz ‘Uyun Suud yang membaca kepada Syeikh Muhammad Salim Al Hulwani dari ayah beliau syeikh Ahmad Al Hulwani Al Kabir dari Syeikh Ahmad Al Marzuqi dari Syeikh Ibrahim Al Ubaidi. Dengan demikian antara syeikh Aiman Rusydi Suwaid dengan Syeikh Ibrahim Al Ubaidi diperantai oleh 4 orang saja atau dengan kata lain diperantai oleh 28 orang hingga ke baginda nabi Muhammad shollallohu alaihi wa sallam.
3. Syeikh Muhammad Tamim Az Zu’bi hafizhohullohu ta’aalaa, syaikhul qurro dari kotasuci Al Madinah, ulama kelahiran Suriah tahun 1951 M atau bertepatan dengan tahun 1370 H, dan sekarang berdomisili di kota Madinah, Saudi Arabia. Syeikh Muhammad Tamim Az Zu’bi berguru kepada lebih dari sepuluh orang masyaikh, salah satunya yang paling aly sanadnya adalah Syeikh Abdul’aziz ‘Uyun Suud, guru dari Syeikh Doktor Aiman Suwaid. Dengan demikian syeikh Muhammad Tamim Az Zu’bi ini sanadnya setingkat dengan Syeikh Doktor Aiman Suwaid.
4. Syeikh Yusuf Al Mar’asylii hafizhohullohu ta’aalaa, ulama dari Beirut, Lebanon, lahir sekitar 1952 M atau bertepatan dengan 1371 H. Penulis berbagai macam kitab dalam disiplin ilmu, baik hadits, aqidah maupun fiqih. Berguru kepada banyak para masyaikh, salah satunya beliau membaca riwayat Hafs Thoriq Asy Syathibiyyah kamilan kepada Syeikh Hasan bin Hasan Dimasyqiyah. Syeikh Hasan bin Hasan Dimasyqiyah ini membaca kepada Syeikh Muhammad Salim Al Hulwani dari ayah beliau syeikh Ahmad Al Hulwani Al Kabir dari Syeikh Ahmad Al Marzuqi dari Syeikh Ibrahim Al Ubaidi. Dengan demikian antara syeikh Yusuf Al Mar’asylii dan Syeikh Ibrahim Al Ubaidi diperantai oleh 4 orang saja. Demikian juga semua masyaikh yang membaca riwayat Hafs Thoriq Asy Syathibiyyah kepada syeikh Hasan bin Hasan Dimasyqiyah yang masih hidup selain Syeikh Yusuf Al Mar’asylii, maka mereka termasuk mujaz yang diperantai 28 orang hingga ke baginda nabi Muhammad shollallohu alaihi wa sallam
5. Syeikh Muhammad Hisam Sabsabiy Al Himshi, ulama qiroat kelahiran Himsh, Suriah. Sekarang berdomisili di Kuwait, aktif dalam mengajar dan menulis qiroat, beliau memiliki rekaman suara murottal 30 juz dalam beberapa qiroat yang tersebar di internet. Beliau membaca qiroat kepada beberapa orang masyaikh, dan yang paling aly sanadnya di antara masyaikh tersebut adalah Syeikh Bakri At Thorobusy yang membaca kepada Syeikh Muhammad Salim Al Hulwani dari ayah beliau syeikh Ahmad Al Hulwani Al Kabir dari Syeikh Ahmad Al Marzuqi dari Syeikh Ibrahim Al Ubaidi. Dengan demikian antara syeikh Muhammad Hisam Sabsaby dan Syeikh Ibrahim Al Ubaidi diperantai oleh 4 orang saja.
6. Syeikh ‘Adnaan Abdurrahman Al ‘Urdhi Al Mishry, ulama qiroat kelahiran Mesir tahun 1963 M atau bertepatan dengan tahun 1383 H. Sekarang berdomisili di Riyadh, Saudi Arabia, aktif dalam mengajar dan menulis kitab terutama tentang qiroaat. Beliau membaca qiroat kepada beberapa orang masyaikh, salah satunya adalah membaca qiroat Ashim dengan kedua perawinya, Syu’bah dan Hafs melalui jalur Asy Syathibiyyah kepada guru beliau Syeikh Bakri At Thorobusy yang membaca kepada Syeikh Muhammad Salim Al Hulwani dari ayah beliau syeikh Ahmad Al Hulwani Al Kabir dari Syeikh Ahmad Al Marzuqi dari Syeikh Ibrahim Al Ubaidi. Dengan demikian antara syeikh Adnan Al ‘Urdhi Al Mishry dengan Syeikh Ibrahim Al Ubaidi diperantai oleh 4 orang.
7. Syeikh Muhammad Yasir Badruddin Arnus Al Himshi, ulama qiroat kelahiran Himsh, Suriah dan sekarang beliau berdomisili di Qatar sebagai imam dan khotib serta pengawas markaz tahfiz. Beliau membaca qiroat asyrah sughro kepada syeikh Muhammad Kuroyyim Rojih. Sebelumnya beliau juga telah membaca qiroat Ashim, Ibnu Amir, Ibnu Katsir dan Abu Ja’far kepada Syeikh Bakri At Thorobusy, dan sanad dari jalur Syeikh Bakri inilah yang menjadikan Syeikh Muhammad Yasir Badruddin Arnus ini sebagai mujaz yang diperantai oleh 28 orang hingga ke baginda nabi Muhammad shollallohu alaihi wa sallam.

Dan tentu masih banyak puluhan atau mungkin mencapai ratusan masyaikh lain selain yang disebutkan di atas. Sebagai pedoman bahwa semua murid yang masih hidup saat sekarang dan pernah membaca riwayat Hafs Thoriq Asy Syathibiyyah kamilan atau lebih dari itu, baik qiroat sab’ah ataupun asyroh sughro kepada salah satu masyaikh berikut :

1. Syeikh Abdul ‘aziz Uyun Suud
2. Syeikh Hasan bin Hasan Dimasyqiyah
3. Syeikh Bakri At Thorobusy

Maka mereka merupakan mujaz yang diperantai oleh 28 orang hingga ke baginda nabi Muhammad shollallohu alaihi wa sallam.

Adapun bagi mereka yang berpendapat bahwa murid-murid Syeikh Al Fadhili adalah pemilik sanad tertinggi saat sekarang, yakni diperantai oleh 27 orang hingga baginda nabi Muhammad shollallohu alaihi wa (dan tidak ada yang masih hidup dari murid-murid Syeikh Al Fadhili selain dua orang saja yaitu Syeikh Misbah Ad Dusuqi dan Syeikh Muhammad Yunus Al Gholban) maka semua murid yang membaca riwayat Hafs ataupun lebih dari itu secara kamilan kepada kedua masyaikh tersebut ataupun kepada masyaikh murid Syeikh Al Fadhili yang lain, maka termasuk mujaz yang diperantai oleh 28 orang hingga ke baginda nabi Muhammad shollallohu alaihi wa sallam. Jumlah mereka sangat banyak, dan tersebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Wa lillaahil hamdu.

Demikian artikel tentang para pemilik sanad Al Qur’an tertinggi pada masa sekarang ini, yang sebagian besar dinukil dari kitab tuhfatul ikhwan yang ditulis oleh Syeikh Hasan Musthofa Al Warroqi, untuk keterangan lebih lengkap para pembaca dapat merujuk pada kitab tersebut. Baarokallohu fiikum. Wa shollallohu ‘alaa Nabiyyina Muhammad wa ‘alaa aalihii wa shohbihi wa sallam..

Leave a reply