Jumlah Huruf Hijaiyah

Setelah mengetahui pengertiannya, ada baiknya kita mengetahui jumlah huruf hijaiyah.

Diketahui, huruf hijaiyah berjumlah 28 huruf tunggal atau 30 huruf jika dimasukkan huruf rangkap lam alif dan hamzah sebagai huruf yang berdiri sendiri.

Berikut huruf hijaiyah dan cara membacanya menggunakan harakat fathah ( ﹷ ):

ا : alif
ب : ba
ت : ta
ث : tsa
ج : jim
ج : ha
خ : kho
د : dal
ذ : dzal
ر : ro
ز : zay, zayy atau za
س : sin
ش : syin
ص : shod
ض : dhod
ط : tho
ظ : zho
ع : ain
غ : ghoin
ف : fa
ق : qof
ك : kaf
ل : lam
م : mim
ن : nun
هـ : ha
و : waw
ي : ya
ء : hamzah
لا : la

Leave a reply