Apa Itu Mad Badal?

Mad “Badal” termasuk Macam Mad Far’i disebabkan huruf Hamzah. Mad Badal adalah mengganti Hamzah yang awalnya sukun dengan huruf Mad (Thabi’i) – Alif, Wawu, Ya’- yaitu:

Apabila berkumpul 2 Hamzah, yang pertama berharokat (fathah, kasroh, dhommah) dan yang kedua “Sukun”, maka wajib mengganti Hamzah yang kedua dengan huruf Mad (Alif, Wawu, Ya) sesuai dengan harokat sebelumnya.

Contoh:

Apabila Hamzah yang pertama fathah maka yang kedua diganti menjadi Alif.

أَأْمَنُوا menjadi آمَنُوا

Apabila Hamzah yang pertama kasroh maka yang kedua diganti menjadi Ya’.

إِئْـــمَانًَا menjadi إِيْــــمَانًا

Apabila Hamzah yang pertama dhommah maka yang kedua diganti menjadi Wawu.

أُؤْتُـــوْا menjadi أُوْتُـــــوْا

Panjangnya:

Panjang Mad Badal adalah 2 harokat seperti Mad Thabi’i/Asli.

Perhatian:

Ada beberapa yang mirip dengan hukum Mad Badal yaitu disebut dengan “Syabih Bil Badal” – Apabila huruf Mad (Alif Wawu, Ya) terletak setelah Hamzah – seperti lafadz:

قُرْءَانٌ
إِسْرَاءِيْـلٌ
ظَمْـئَـــانٌ

Maka hukumnya sama dengan Mad Badal panjang 2 Harokat. []

SUMBER

Leave a reply

You might be interested